Pamiętnik Andrzeja Trzebińskiego

Pamiętnik Andrzeja Trzebińskiego. Iskry.

Pamiętnik rozstrzelanego w 1943 roku dwudziestodwuletniego pisarza, zaliczanego do grona wybitnych intelektualistów wojennego pokolenia. Są to ocalałe zapiski obejmujące okres od 15 grudnia 1941 roku do  25 listopada 1942 roku (część pierwsza) oraz 1943 rok (część druga) – trzy pozostałe zeszyty, obejmujące lata wcześniejsze, w tym przedwojenne – zaginęły podczas powstania warszawskiego. Mają one charakter nie tylko dokumentalny, ale także literacki.

Andrzej Trzebiński (1922–1943), jedna z najwybitniejszych postaci pokolenia wojennego. Student podziemnej polonistyki, poeta, prozaik, autor groteski Aby podnieść różę, krytyk literacki i publicysta, organizator i bohater konspiracyjnych wieczorów autorskich, redaktor pisma „Sztuka i Naród”, działacz Konfederacji Narodu, twórca Ruchu Kulturowego.