Dzień przed końcem świata

Przypominamy Dzień przed końcem świata Aleksandra Jurewicza (Wydawnictwo Literackie).

Powieść autora Lidy to kameralna historia, opowiadająca o śmierci ojca. Jest to „rozpisanie” kolejnego wątku autobiograficznego w twórczości Jurewicza – całe jego pisarstwo jest przywoływaniem własnej przeszłości, zapisem traumy przesiedlenia z Białorusi do Polski, wspomnieniem dzieciństwa, szukaniem tożsamości w nowym świecie poniemieckich pruskich wiosek. Jurewicz wysnuwa jeden tylko wątek ze znanej już historii – 3 dni od momentu otrzymania informacji o śmierci ojca, przyjazd do matki, rozpamiętywanie przeszłości, przygotowanie i uczestniczenie w obrzędzie pogrzebu. Krótka, prosta historia, przypominająca nieco „surowe” opowieści skandynawskie.

Aleksander Jurewicz, poeta i prozaik, urodził się w 1952 w Lidzie na Białorusi, skąd w ramach akcji repatriacyjnej w roku 1957 przyjechał wraz z rodzicami do Polski i zamieszkał w Gdańsku. Studiował na Uniwersytecie Gdańskim i w Studium Scenariuszowym Łódzkiej Szkoły Filmowej.
Utwory prozą: „W środku nocy” 1980 ; „Lida” 1990 ; „Pan Bóg nie słyszy głuchych” 1995 ; „Życie i liryka” 1998 ; „Prawdziwa ballada o miłości” 2002 ; „Popiół i wiatr” 2005 (zbiór esejów) ; „Dzień przed końcem świata” 2008