Poeta wobec sejsmicznych ruchów historii

Ukazał się kolejny tom z serii W kręgu paryskiej „Kultury”, wydawanej przez Instytut Książki. Jest to zbiór tekstów poety, prozaika i publicysty Józefa Łobodowskiego publikowanych na łamach „Kultury”. Tom Poeta wobec sejsmicznych ruchów historii opracowała i opatrzyła przedmową Hałyna Dubyk.

Józef Łobodowski, ur. 19 marca 1909 w Purwiszkach, zm. 18 kwietnia 1988 w Madrycie. Poeta, pisarz, publicysta, dziennikarz radiowy i tłumacz.

Z „Kulturą” związany od pierwszego numeru, należał do bliskich współpracowników Jerzego Giedroycia. Od 1935 r.  związany był z awangardą i „ruchem prometejskim”, współpracował z emigracją ukraińską i kaukaską. Od 1936 r. redaktor naczelny tygodnika „Wołyń”, redagował też m.in. „Barykadę” i „Dźwigary”. W latach 1937-1938 współpracował z „Biuletynem Polsko-Ukraińskim” redagowanym przez Włodzimierza Bączkowskiego i z Ukraińskim Instytutem Naukowym, dla którego tłumaczył m.in. wiersze Tarasa Szewczenki. W 1937 r. został laureatem Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury.