Kultura – narodziny pisma

Z okazji 70. rocznicy ukazania się pierwszego numeru „Kultury”, nakładem Instytutu Książki i Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura, zostanie wydany specjalny album-reprint „Kultura”- narodziny pisma. 

Reprodukcji tego rzadkiego dziś zeszytu towarzyszyć będą teksty poświęcone okolicznościom powstania miesięcznika i jego zawartości, autorstwa Marka Żebrowskiego (redaktor całości), Pawła Kłoczowskiego i Stanisława Mancewicza. Książka będzie bogato ilustrowana fotografiami, listami i licznymi materiałami z archiwum Instytutu Literackiego. Promocja tomu z udziałem autorów odbyła się 14 września  w Lublinie.

Album ma być dostępny w księgarnich internetowych (m.in. Azymut i Bonito) oraz tradycyjnych, m.in w księgarni im. B. Prusa w Warszawie.

„11 lutego 1946 r. gen. Anders powołał zespół, którego zadaniem było zorganizowanie Instytutu Literackiego w Rzymie. W skład pierwszego zespołu Instytutu wchodzili wówczas poza Giedroyciem m.in.: Gustaw Herling-Grudziński oraz Zofia i Zygmunt Hertzowie. Instytut pracował na potrzeby polskich instytucji cywilnych i wojskowych, prowadził też własną działalność wydawniczą, którą rozpoczęło wydanie „Legionów” Henryka Sienkiewicza. W czerwcu 1947 r. nakładem Instytutu Literackiego opublikowany został pierwszy numer pisma „Kultura”, które początkowo miało być „biletem wizytowym” oficyny wydawniczej Giedroycia”.