Na Sycylii

Znakomita książka Matteo Collury „Na Sycylii” w tłumaczeniu Joanny Ugniewskiej (Zeszyty Literackie). 

Matteo Collura: Sycylia przypomina inne zakątki świata, gdzie nowoczesność i cywilizacja napotkały zaryglowane drzwi, gdzie zmarszczki na twarzach starych ludzi były podobne do fałd krajobrazu, a jednak było tu coś odmiennego wynikającego z połączenia odwiecznej nędzy i poczucia godności, które wyróżnia jedynie narody o długiej i wspaniałej przeszłości.
Sycylia jest bramą, przez którą przeszli wszyscy.
My, Sycylijczycy, krążymy wokół śmierci, czy to raczej śmierć krąży wokół nas.

Joanna Ugniewska: Matteo Collura nazywa swoją opowieść podróżą do miejsc, gdzie jego pamięć została uwięziona. A zatem miasta i pejzaże są w tej książce okazją do zakotwiczenia pamięci, nakreślenia mentalnej, ale też rzeczywistej mapy wyspy: wypełniają ją nie tylko architektura, ruiny greckich świątyń, barokowe kościoły oraz szpetne letnie domy szczelnie zabudowujące wybrzeże i równie paskudne nowe dzielnice, zaludniają ją także ludzie, a ich portrety — sędziów walczących z mafią, dziwacznych arystokratów uprawiających praktyki okultystyczne, pasterzy i chłopów utrwalonych na powojennych fotografiach Roberta Capy — stanowią ważną część książki.

Matteo Collura, urodzony w Agrygencie, 1945. Pisarz i publicysta, współpracownik „Corriere della Sera”. Autor książek o pisarzach sycylijskich XX w., Pirandellu i Sciascii oraz esejów przedstawiających historyczne i mityczne oblicze wyspy In Sicilia; La Sicilia sconosciuta; Sicilia — fabbrica del mito