Życiorysta dwa

Życiorysta dwa (WAB) to powrót zadziornego krytyka i pisarza życiorysty. Zbiór błyskotliwych próz, portretów literackich i recenzji Janusza Rudnickiego.

Znakomity zbiór felietonów, portretów literackich i małych próz jednego z najlepszych polskich krytyków. Poprzez komentarze do współczesnej literatury, biografie znanych postaci, jak Hans Frank, Zofia Stryjeńska, Stefania Wilczyńska czy Czesław Miłosz, a także celne obserwacje społeczne i polityczne Rudnicki tworzy wyrazisty, barwny i pasjonujący dyskurs o dzisiejszej Polsce.

Janusz Rudnicki, pisarz i eseista. Jest stałym współpracownikiem „Gazety Wyborczej”. Mieszka w Warszawie i Hamburgu. Wydał między innymi: „Można żyć”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993 (nagroda im. Stanisława Piętaka za debiut „Mój Wehrmacht”, W.A.B., Warszawa 2004), „Chodźcie idziemy”, W.A.B., Warszawa 2007 (nominowana do nagrody Nike 2008), „Śmierć czeskiego psa”, W.A.B., Warszawa 2009 (finalistka nagrody Nike 2010, TVP Kultura, Gdyńskiej Nagrody Literackiej i Angelusa)