Lapidarium

W Czytelniku ostatnie egzemplarze czwartej części Lapidarium Ryszarda Kapuścińskiego.

To wznowienie tomu notatek z końca lat 90., wydanego po raz pierwszy w 2000 roku.

Ryszard Kapuściński: „Wiek XX rozpina los ludzki nad zawrotną przepaściś, której wysokie brzegi są szczytami osiągnięć i wzniosłości, ale której głębokim dnem płynie rzeka hańby i krwi. Jest to wiek cezury między światem społeczeństw tradycyjnych, trwających stuleciami w niezmienionej formie, a ruchliwą społecznością współczesną, masową i z wolna już planetarną, odcięta od swoich korzeni, żyjącą w gorączce pośpiesznej i nieustannej przemiany.”

Ryszard Kapuściński był jednym z najbardziej znanych reporterów i podróżników na świecie. Wprowadził sztukę reportażu na literackie salony. Był niekwestionowanym autorytetem, a zarazem inspiracją dla coraz to nowych pokoleń pisarzy. Jego nazwisko było wymieniane w gronie nazwisk kandydatów do literackiej nagrody Nobla. Autor m.in. Cesarza, Wojny futbolowej, Imperium, Hebanu.