Półrocznik „Witkacy”

Ukazał się pierwszy numer półrocznika „Witkacy”. W zeszycie znalazły się między innymi: eseje znawców i miłośników sztuki Witkacego. Stałymi autorami pisma będą: Janusz Degler, Lech Sokół, Alain van Crugten, Wojciech Sztaba, Krzysztof Dubiński i Tomasz Pawlak.

Redaktor naczelną pisma została Małgorzata Vrazic, jej zastępcą jest Przemysław Pawlak, sekretarzem redakcji – Dominik Gac.

Pismo ma 200 stron, kosztuje 59 zł (w wersji kolorowej) i 29 zł (w wersji czarno-białej). Nakład wersji kolorowej wyniósł 100 egz., nakład wersji czarno-białej ma zależeć od popularności tytułu. Wydawcą tytułu jest Instytut Witkacego.

Stanisław Ignacy Witkiewicz – malarz, pisarz, poeta, dramaturg oraz filozof urodził się 24 lutego 1885 r. w Warszawie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Popełnił samobójstwo 18 września 1939 roku.

Oficer armii carskiej, zwolniony ze służby w roku 1917. Twórca koncepcji tzw. Czystej Formy. Według niej najistotniejszym składnikiem dzieła jest jego forma, która oddziałuje na odbiorcę, wywołując u niego „uczucia metafizyczne”.

W 1927 wydał swoją powieść „Pożegnanie jesieni”, a w 1930 r. – „Nienasycenie”. W 1935 r. napisał „Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia”. Laureat Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury.