Renata Lis i Marta Kwaśnicka nagrodzone

Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową otrzymały ex aequo Marta Kwaśnicka za książkę „Jadwiga” oraz Renata Lis za książkę „W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu”.

Marta Kwaśnicka, autorka książki „Jadwiga” (Teologia Polityczna 2015), nagrodzona została – jak uzasadnia jury- „za podjęcie niemodnego tematu świętości i odpowiedzialności politycznej w średniowieczu, i przedstawienie go w takiej formie, że staje się on nie tylko pasjonujący, ale i aktualny”.

To opowieść o Jadwidze Andegaweńskiej, żonie Władysława Jagiełły -jednej z kluczowych postaci w historii Polski.

Renata Lis, została nagrodzona za znakomitą opowieść biograficzną o życiu Iwana Bunina „W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu” (Wydawnictwo Sic! 2015), nominowaną także do tegorocznego „Angelusa”.

Nagrody Skrzydła Dedala przyznało jury pod przewodnictwem Włodzimierza Boleckiego w składzie: Tomasz Bocheński, Tomasz Burek, Antoni Libera i o. Janusz Pyda OP.

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala, ustanowiona przez Bibliotekę Narodową w 2015 r., nawiązuje do idei Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, przyznawanej w latach 1985-1989 przez Komitet Kultury Niezależnej, a następnie w latach 1995-2008 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu i w latach 2010-2012 przez Bibliotekę Narodową. Przyznawana jest corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. Jury nagrody przede wszystkim zwraca uwagę na: istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa.