Michał Głowiński laureatem Nagrody im. Juliana Tuwima

Profesor Michał Głowiński otrzymał Nagrodę Literacką im. Juliana Tuwima. Wyniki ogłoszono podczas niedzielnej gali w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

Nagroda, którą przyznaje Dom Literatury w Łodzi, wręczana była po raz czwarty. Od tego roku dawana jest nie za całokształt – jak to było do tej pory, ale m.in. za „twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych – w rozumieniu dzieła lub kilku dzieł – która w istotny sposób podwyższa poziom świadomości wspólnoty społecznej demokratycznego państwa, przyczyniając się do zrozumienia źródeł i różnic światopoglądowych oraz oferuje wgląd w problemy rzeczywistości społecznej i kulturowej na poziomie jednostek, społeczeństw i narodów″.

W tym roku do Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima nominowanych było siedem osób. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem poety, pisarza i tłumacza z jęz. włoskiego Jarosława Mikołajewskiego uhonorowała prof. Michała Głowińskiego. Oprócz pamiątkowej statuetki otrzymał on również nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł brutto.

Michał Głowiński,(ur. 1934) teoretyk i historyk literatury, krytyk literacki, eseista, prozaik, jeden z najbardziej cenionych polskich literaturoznawców. Ma na swoim koncie wiele prac naukowych, które inspirowały całe pokolenia polonistów (m.in.: Powieść młodopolska, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Style odbioru, Nowomowa po polsku). Od końca lat 90. skupił się przede wszystkim na pisaniu prozy wspomnieniowej, która mieści się w nurcie literatury przedstawiającej historie polskich Żydów (np. Czarne sezony, Magdalenka z razowego chleba, Historia jednej topoli).  Kilkakrotnie był nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Jest doktorem honoris causa m.in. UJ, laureatem Nagrody im. Kazimierza Wyki i im. Jana Długosza.

W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę publiczności. Otrzymała ją Kaja Kowalewska – autorka książek Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłościNiebospiecznikMelanżcholie oraz Chaosu i innych pięter. Niedługo ukaże się jej książka Siedem grzechów głuchych.

Gala była ostatnim wydarzeniem Festiwalu Puls Literatury, organizowanego w Łodzi po raz dziesiąty. Jego nazwa nawiązuje do wychodzącego w latach 1977-1981 w Łodzi pisma literackiego opozycji demokratycznej „Puls”.