Wręczono Nagrody KLIO

Podczas odbywających się w Warszawie Targów Książki Historycznej  wręczono Nagrody KLIO. To wyróżnienie dla polskich autorów i wydawców zajmujących się literaturą historyczną za ich wkład w popularyzację historii i literatury w Polsce.

W kategorii autorskiej i monografii naukowych nagrodą pierwszego stopnia i 10 tys. zł uhonorowano Zbigniewa Ogonowskiego za „Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie”.

Nagrody drugiego stopnia w tej kategorii i po 5 tys. zł otrzymali Andrzej Nowak za publikację „Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement” oraz Tadeusz Wolsza za książkę „+To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje+. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku”.

W kategorii edytorskiej przyznano sześć równorzędnych wyróżnień. Uhonorowano nimi: Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za edycję książki „Plakat Wojskowy w Zbiorach Specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej”; Międzynarodowe Centrum Kultury za edycję publikacji „Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy”; Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku za edycję książki „Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945”; Narodowe Centrum Kultury za edycję publikacji „Lafit. Ludzie +Kultury+ o sobie”; Wydawnictwo Arkady za edycję książki „Dzieje Polski w obrazach” oraz Wydawnictwo BOSZ za edycję publikacji „Zapomniana wojna 1914-1918. Front wschodni”.

W kategorii varsaviana wręczono pięć równorzędnych nagród po 4 tys. zł. Otrzymali je: Agnieszka Cubała za książkę „Sten pod pachą, bimber w szklance, dziewczyna i… Warszawa. Życie codzienne powstańczej Warszawy”; Aleksander Łupienko za „Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914”; Tadeusz Ruzikowski za książkę „Międzyzakładowy Robotniczy Komitet +Solidarności+. Relacje i dokumenty” (seria Warszawa nie?pokonana); Magdalena Stopa za „Przed wojną i pałacem” oraz Hanna Węgrzynek za książkę „Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie”.