Nagrodzono najlepsze książki historyczne

Poznaliśmy laureatów 9. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku″ o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Nagrody zostały wręczone w czwartek w siedzibie TVP w Warszawie.

W kategorii „najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku″ zwyciężyła praca Jakuba Tyszkiewicza Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945-1988.

Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Bartłomiejowi Szyprowskiemu Sąd kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie (sierpień 1940 r. – listopad 1941 r.). Podziemie w walce ze zdrajcami Rzeczypospolitej.
W kategorii „najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku″ jury uhonorowało reportaż historyczny Cezarego Łazarewicza Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka.
Nagrodę czytelników w tej kategorii otrzymała książka Wojciecha Hausnera i Marka Wierzbickiego Sto lat harcerstwa.
Nagrody przyznaje kapituła w składzie:dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. Antoni Dudek, dr Piotr Gontarczyk, prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. Jan Rydel, prof. Mieczysław Ryba i dr hab. Bożena Szaynok.
Organizatorami konkursu „Książka Historyczna Roku″ są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Centrum Kultury. Honorowy patronat nad uroczystością wręczenia nagród objął prezydent Andrzej Duda.