Konkurs translatorski ESK Wrocław 2016

2 listopada 2016 Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 ogłosiło konkurs na przekład literatury polskiej na języki obce.

Celem przedsięwzięcia  jest wsparcie finansowe przekładów i wydań literatury polskiej na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży, książek o Wrocławiu i Dolnym Śląsku lub też autorów pochodzących z tego rejonu. Specjalny nacisk położony jest na przekłady na następujące języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i rosyjski. Konkurs skierowany jest do tłumaczy literatury polskiej na języki obce, a także do wydawców pragnących wydawać literaturę polską w przekładzie.

Nabór ofert trwa od 2 do 30 listopada 2016, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 grudnia 2016. Do konkursu można zgłaszać publikacje z dziedziny literatury pięknej, szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej, w tym utwory historyczne, literaturę faktu oraz literaturę dla dzieci i młodzieży.

Konkurs ten jest jednym z kluczowych elementów programu promocji kultury polskiej za granicą poprzez literaturę.

Szczegółowe informacje i formularze: www.wroclaw2016.pl/przeklady