Joanna Siedlecka laureatką Nagrody im. Józefa Mackiewicza

W Warszawie w Święto Niepodległości wręczono Nagrodę im. Józefa Mackiewicza . Otrzymała ją Joanna Siedlecka za książkę „Biografie odtajnione – z archiwów literackich bezpieki”. Wyróżniono także książki Piotra Semki „My, reakcja. Historia emocji antykomunistów w latach 1944-1956” oraz Doroty Heck „Recenzje bez cenzury”. 

Nagroda przyznawana jest dziełom ze względu na ich walory literackie oraz tematykę – ważną kulturowo, społecznie lub politycznie.

Wręczenie nagrody i wyróżnień odbyło się w Domu Literatury w Warszawie.

Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza została ustanowiona w 2000 roku, po raz pierwszy przyznano ją dwa lata później. Wręczana jest zawsze 11 listopada.
Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną, a ponadto złoty medal z podobizną Józefa Mackiewicza oraz cytatem „Jedynie prawda jest ciekawa”.
Poprzednimi laureatami byli: Ewa i Władysław Siemaszkowie, Marek Jan Chodakiewicz, Wojciech Albiński, Eustachy Rylski, Janusz Krasiński, Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Bronisław Wildstein, Paweł Zyzak, Wojciech Wencel, Tomasz Merta, Wacław Holewiński, Ryszard Legutko, Andrzej Nowak.