Petr Král nagrodzony

Czeski poeta, eseista, znawca kina, malarstwa i literatury XX wieku,  członek zespołu redagującego powstały w Paryżu w latach 80. polski kwartalnik „Zeszyty Literackie” otrzymał czeską nagrodę państwową.

Urodzony w 1941 roku Petr Král debiutował pod koniec lat pięćdziesiątych w czasopismach literackich, był wówczas związany z praskim ruchem surrealistów. Studiował dramatopisarstwo w praskiej szkole filmowej FAMU. Po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, w roku 1968 wyemigrował do Francji. Zamieszkał w Paryżu. Studiował historię i teorię filmu na uniwersytecie w Nanterre. Później wykładał w paryskiej École de Hautes Etudes en Sciences Sociales,  i innych francuskich uczelniach.  W roku 2006 roku przeprowadził się do Pragi.

Jest autorem ponad 30zbiorów poetyckich oraz kilkunastu tomów prozy i esejów. Jego twórczość przekładano min. na angielski, francuski i polski. Został odznaczony francuskim Orderem Sztuki i Literatury.

Zdjęcie: Wikpedia – HTO