I Kongres Czechoznawstwa Polskiego

24 października we Wrocławiu rozpocznie się trzydniowy I Kongres Czechoznawstwa Polskiego, organizowany m.in. przez Uniwersytet Wrocławski, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe oraz Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką.

Jak piszą organizatorzy, w tytule kongresu celowo „akcentuje się nie bohemistykę, ale szersze pojęcie czechoznawstwa jako interdyscyplinarnej wiedzy o przeszłości, współczesności i drogach przyszłego rozwoju ziem czeskich w kontekście środkowoeuropejskim lub szerszym. W zamysłach inicjatorów kongres miałby kontynuować tradycję wrocławskich spotkań ‘czeskich’, zwłaszcza legendarnej konferencji ‘Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu’ z listopada 1989 r.”, która obyła się w ramach,  zorganizowanego przez „Solidarność Polsko- Czechosłowacką”, słynnego Festiwalu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej, nazwanego później przez Vaclava Havla „preludium aksamitnej rewolucji”

W ramach spotkania przewidziano kilka bloków tematycznych: Stan i perspektywy bohemistyki w PolsceDzieje Czech i stosunków polsko-czeskich w oczach historyków polskich u progu XXI w.Czechy w polskiej publicystyce i tłumaczeniach, Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnychKościół polski i czeski po II wojnie światowej,Czechy i Czesi w działalności bibliotek oraz Koncepcja polsko-czeskiego i czesko-polskiego słownika terminologii prawniczej.

Oprócz wrocławskiego Kongresu odbywają się również spotkania czechoznawcze w innych miejscowościach. Szczegółowe informacje na temat kongresu  tutaj.