Wznowienie „Baskijskiego diabła”

Tegoroczny Festiwal im. Zygmunta Haupta jak zapowiadają organizatorzy będzie skromniejszy niż w roku ubiegłym (przyczyną jest brak dotacji MKiDN), ale za to uświetni go wydanie „Baskijskiego diabła” Zygmunta Haupta pod redakcją prof. Aleksandra Madydy. 

Ponieważ nakład wydanych dotychczas zbiorów z twórczością Zygmunta Haupta jest od dawna wyczerpany, Wydawnictwo Czarne podjęło decyzję o sfinansowaniu wznowienia zbioru „Baskijski diabeł” w nowej redakcji prof. Aleksandra Madydy.

„Baskijski diabeł” zbiera wszystkie najwartościowsze artystycznie utwory Zygmunta Haupta: opowiadania i reportaże. Ambicją edytora, Aleksandra Madydy, stała się prezentacja wersji tekstów uznanych przez ich twórcę za ostateczne, dlatego za podstawę publikacji przyjęto autografy utworów (wszystkie, jakie udało się odnaleźć), które w razie potrzeby konfrontowano z pierwodrukami. W stosunku do poprzedniego wydania zrewidowano zasady edytorskie, w wyniku czego nadano twórczości literackiej Haupta porządek chronologiczny, przedrukowując poszczególne tomy opowiadań według kryterium czasu ich powstania, z większym niż poprzednio pietyzmem oddano licznie występujące w języku autora archaizmy, wreszcie zdecydowano się na konsekwentne zastosowanie we wszystkich tekstach interpunkcji możliwie najprostszej, czyli takiej, która uwydatnia przede wszystkim logiczną strukturę wypowiedzi. Sprostowano też błędy tekstologiczne poprzedniego wydania.

W rezultacie tych wszystkich zabiegów proza Haupta ukazuje się obecnie w formie możliwie najbardziej poprawnej, a zarazem najbliższej intencji autorskiej. Całość poprzedził wstępem Andrzej Stasiuk, Dyrektor Artystyczny Festiwalu im. Zygmunta Haupta: „Splot myśli i rzeczy w prozie Zygmunta Haupta tworzy tkaninę tak gęstą, że władze rozumu stają się bezsilne i w dodatku najzupełniej zbędne. (…) Wyobrażone i wyrażone splata się w materii języka, który, śmiem twierdzić, nie ma sobie równego w polskiej literaturze XX wieku.”