La pupo czyli Lalka

Nakładem Książnicy Podlaskiej i Białostockiego Towarzystwa Esperantystów ukazała się „Lalka” Bolesława Prusa, przetłumaczona na język esperanto przez Tomasza Chmielika.

Książka nosi tytuł „La pupo”.  Chmielik przetłumaczył ją już w latach 80. ubiegłego wieku, jednak dopiero teraz znalazły się pieniądze na wydanie. Nakład liczy kilkaset egzemplarzy. Wydanie książki zostało dofinansowane z budżetu Białegostoku.

Książka została zaprezentowana podczas 101. Światowego Kongresu Esperanto, w Nitrze na Słowacji.

To nie pierwsza książka przetłumaczona na esperanto z inicjatywy miłośników tego języka w rodzinnym mieście Ludwika Zamenhofa. W ubiegłym roku ukazał się wybór poezji Wisławy Szymborskiej, a wcześniej przetłumaczono m.in. twórczość Sokrata Janowicza, Lidii Ligęzy i Jana Leończuka, była też – wydana w 2009 r. w związku ze Światowym Kongresem Esperanto w Białymstoku – antologia poezji podlaskich poetów.

Tomasz Chmielik urodził się w roku 1957, przetłumaczył na esperanto ok.200 książek. Jest wiceprzewodniczącym Światowej Akademii Literatury Esperanto.