Epifanie Jamesa Joyce’a

W Biurze Literackim kolejna propozycja dla czytelników autora Ulissesa. Jeszcze w tym miesiącu ukaże się druga, po niedawno wydanym Portrecie artysty w wieku młodzieńczym, książka Jamesa Joyce’a – Epifanie, w przekładzie oraz z posłowiem Adama Poprawy.

Przygotowywany do druku zbiór składa się z czterdziestu krótkich próz, notatek, w których Joyce zapisuje fragmenty rozmów, opisy codziennych wydarzeń, nadając im – nie tylko przez fakt ich literackiego przetworzenia – niezwykłości.

W swoim posłowiu Adam Poprawa zwraca uwagę na ontologiczną i stylistyczną niejednorodność Joyce’owskich epifanii. „Już przy wprowadzeniu pojęcia Joyce skomplikował jego rozumienie. Z jednej więc strony rejestry niskie, 'pospolitość mowy i gestu’, jak nazywa to autor za pośrednictwem Stefana, z drugiej – Akwinata, czytany dodatkowo cokolwiek po platońsku”. Tłumacz musi więc, zauważa Poprawa, dokonując swoich translatorskich wyborów, znaleźć dla języka tych zapisków przekonujący odpowiednik w polszczyźnie.

We wrześniu w trakcie spotkań autorskich w ramach festiwalu Stacja Literatura 21 można będzie posłuchać fragmentów obu opublikowanych w Biurze Literackim tekstów Joyce’a i rozmów z udziałem ich tłumaczy (Jerzego Jarniewicza i Adama Poprawy). Adam Poprawa pojawi się na spotkaniu Stacja nowa książka: „Debiut po debiucie” (obok Tadeusza Dąbrowskiego i Bronki Nowickiej), a tłumacz „Portretu artysty” w spotkaniu „Debiuty dawniej” (obok Hanny Igalson-Tygielskiej, Anny Wasilewskiej i Szymona Żuchowskiego).