Nagrody Identitas

11 lipca rozpocznie się rejestracja zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas przyznawanej corocznie od 2014 roku przez Fundację Identitas.

Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki, których pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia  roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody a 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest Nagroda..

Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, jedną nagrodę w obszarze historii, a także nagrodę specjalną.

Budżet przeznaczony na nagrody finansowe wyniesie nie mniej niż 80 000 złotych.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody Identitas zostali m.in. Bogdan Podgórski za książkę: Józef Retinger – prywatny polityk (Wydawnictwo Universitas), Jan Polkowski za Ślady krwi (Wydawnictwo M), Marta Kwaśnicka za Krew z mlekiem (Teologia Polityczna) czy Ryszard Kaczmarek za Polaków w armii kajzera (Wydawnictwo Literackie).

Przewodniczącym Jury w obszarze „Historia” jest Andrzej Paczkowski, a członkami w tym obszarze: Andrzej Chwalba,(Uniwersytet Jagielloński), eseista, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, specjalista w zakresie historii Polski XIX wieku, I wojny światowej i historii Rosji oraz redaktor Jarosław Krawczyk, zasłużony popularyzator edukacji historycznej wśród młodzieży.

Przewodniczącym Jury w obszarze „Humanistyki i Literatury Pięknej” jest Paweł Lisicki – pisarz, publicysta i redaktor naczelny tygodnika opinii „Do Rzeczy”. Pozostałymi członkami Jury w tym obszarze są:  Maciej Urbanowski –krytyk i historyk literatury polskiej, kierownik katedry krytyki współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Andrzej Horubała – publicysta, pisarz, krytyk literacki, producent i reżyser telewizyjny, a także felietonista.

Fundacja Identitas istnieje od początku 2014 roku. Jej głównym przedsięwzięciem jest Nagroda Identitas. Fundacja stara się ponadto wspierać debatę o tożsamości, jak również regularnie prowadzi konkurs stypendialny dla studentów i absolwentów kierunków humanistycznych.

Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 14 października 2016 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły tutaj