Dla czechofilów

To duża gratka dla czechofilów. W Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazał się Czesko-polski słownik terminów literackich autorstwa cenionych bohemistów Jacka Balucha oraz Piotra Gierowskiego.

Książka ma charakter encyklopedyczny – nie tylko podaje ekwiwalenty haseł w obcym języku, ale także wyjaśnia ich pochodzenie, szczególne użycia danych terminów czy wręcz ich sens w terminologicznej tradycji języka czeskiego. Oprócz tłumaczeń czeskich terminów na język polski słownik oferuje również wyjaśnienie kontekstowe, dzięki czemu czytelnik nie musi sięgać po dalsze źródła.

Mimo iż słownik jest publikacją naukową, zainteresować może również czechofilów nie będących literaturoznawcami.

Praca zawiera ponad 1500 kompleksowo opracowanych haseł. Obejmujących  szeroki zakres tematyczny: od terminów najstarszych, o utrwalonej tradycji, wywodzących się najczęściej ze źródeł greckich i łacińskich, po współczesne cytaty z polskich przekładów czeskich tekstów teoretycznych. Zawiera także wykaz źródeł i polsko-czeski indeks terminów.

Autorzy słownika to:

Jacek Baluch (ur. 1940), literaturoznawca, slawista, historyk literatury czeskiej i jej tłumacz; przełożył na język polski prace czeskich strukturalistów (Jana Mukařovskiego, Felixa Vodički i in.). Absolwent bohemistyki i polonistyki UJ, studiował i wykładał na Uniwersytecie Karola. Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Opolskiego. W latach 1990-1995 ambasador RP w Pradze.

Piotr Gierowski (ur. 1978), bohemista, historyk literatury, absolwent filologii czeskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, autor książki Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce (2013).