Zdaniem Rosjan: Nowak- Jeziorański wzniecał nienawiść

Jak już informowaliśmy na naszym portalu, 11 lutego funkcjonariusze rosyjskiej policji weszli do drukarni „Bieriesta” w Petersburgu i  zarekwirowali cały nakład, przetłumaczonego na język rosyjski zbioru artykułów i wywiadów Nowaka – Jeziorańskiego z lat 1991 – 2003. Sprawa ma swoją ponurą kontynuację.

Kiedy następnego dnia, 12 lutego 2016, wydawczyni zgłosiła się po odbiór nakładu, trzymała jedynie protokół konfiskaty z informacja, że książki zostały zabrane „w związku z doniesieniem, że mogą zawierać treści ektremistyczne”.

Na tę wiadomość zareagowało Polskie MSZ. Przez Ambasadę RP w Moskwie została złożona nota w tej sprawie do rosyjskiego MSZ. Odpowiedź na tę notę przyszła dopiero pod koniec marca i informowała o przekazaniu druku do ekspertyzy pod kątem art. 282. KK o ekstremizmie, wzniecaniu nienawiści, wrogości i poniżaniu godności ludzkiej, oraz  art.354 o rehabilitacji nazizmu.

W tym samym czasie wydawca przy współpracy adwokatów  złożył do sądu skargę w sprawie nielegalnego zajęcia nakładu. Skarga została oddalona.

20 kwietnia wydawczyni książki i działaczka Memoriału Tatiana Kosinowa została wezwana do śledczego Głównego Urzędu Śledczego Sankt Petersburga Denisa Kozłowa, gdzie poinformowano ją, że książka Jana Nowaka Jeziorańskiego została przekazana do Głównego Urzędu Śledczego ponieważ zgodnie z opinią Centrum Przeciwdziałania Ekstremizmowi rosyjskiego MSW zawiera treści ze znamionami przestępstw wzniecanie nienawiści i poniżanie godności ludzkiej tj art.282. Te przestępstwa są zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Książka miała się ukazać w związku z obchodami 100. rocznicy urodzin i 10. Rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego, nakładem wydawnictwa  Cogita  porozumieniu z Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu i działającym we Wrocławiu kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Jest to skrócona wersja „Rzeczpospolitej atlantyckiej”, opublikowanej przez Kolegium Europy Wschodniej w 2014 roku. To zbiór najważniejszych tekstów Nowaka na temat stosunków Polski z Ukraina, Rosja, Białorusią i Litwa. Rosyjska edycja  zawiera 15 artykułów  z lat 1991-2003 ze wstępem i w wyborze Andrzeja Brzezieckiego z pisma Nowa Europa Wschodnia.

Wersja elektroniczna książki jest dostępna na stronie wydawnictwa Cogita.ru oraz w serwisie internetowym Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu.