Pieśń koguta

Nakładem Czytelnika ukaże się w najbliższych dniach proza Pieśń koguta autorstwa, zmarłego w 2006 w Jerozolimie, czeskiego i izraelskiego poety, pisarza i dyplomaty Viktora Fischla . 

Viktor Fischl (1912–2006)  posługujący się również nazwiskiem Avigdor Dagan urodził się w Hradcu Kralovem. Jako poeta debiutował w roku 1933. ukończył studia socjologiczne a prawnicze na Uniwersytecie Karola w Pradze Od roku 1933 zajmował się też dziennikarstwem współpracował z Czeskim Radiem, redagował syjonistyczny tygodník Židovské zprávy. W marcu 1939 wyjechał do Wielkiej Brytanii, pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych czechosłowackiego rządu emigracyjnego. Był bliskim współpracownikiem Jana Masaryka.. Był też sekretarzem czeskiego PEN Clubu na wygnaniu. Po wojnie w latach 1945-1947 pracował jako attaché kulturalny w ambasadzie czechosłowackiej w Londynie. W 1947 wrócił do Pragi do komunistycznego puczu w 1948 pracował w czeskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Po przewrocie wyemigrował do Izraela.. Od 1955 do 1977 był izraelskim dyplomatą. Początkowo w Japonii i Birmie, później w Polsce (1961-1964), Jugosławii, Norwegii, Islandii i Austrii.

Znany jest jako poeta, twórca literatury faktu, autor książek dla dzieci i tłumacz. Część książek sygnował nazwiskiem Avigdor Dagan. Po polsku dotąd ukazała się tylko jedna jego książka Opowieści Jerozolimskie, w przekładzie Andrzeja Jagodzińskiego. Ponadto „Literatura na Świecie” (1993, nr 11) opublikowała fragmenty Dworskich błaznów w tłumaczeniu Leszka Engelkinga.

Publikowane właśnie, w przekładzie Krzysztofa Rejmera,  Pieśń koguta – jedna z najbardziej znanych i cenionych książek Fischlato krótka melancholijna opowieść o nierozpieszczanym przez życie  doktorze, który prowadzi  spór o sens istnienia ze swoim alter ego – rezolutnym i tryskającym energią kogutem Pedro, wyśpiewującym codziennie pieśń zwycięstwa na cześć słońca, piękna i cudowności życia.