Nagroda „Odry” dla Małgorzaty Szejnert

Redakcja oraz Rada Redakcyjna, ukazującego się we Wrocławiu, prestiżowego miesięcznika „Odra” postanowiły przyznać Nagrodę „Odry” za rok 2015 Małgorzacie Szejnert jako autorce Usypać góry. Historie z Polesia oraz innych książek, które łączą w sobie reporterską dociekliwość, epicką perspektywę i poetycką wrażliwość.

Małgorzata Szejnert pisze o historii regionu, gdzie żyli obok siebie Polacy, Litwini, Białorusini i Żydzi, przedstawia historie ludzi, którzy się Polesiem fascynowali – jak rysownik i akwarelista Napoleon Orda, podróżniczka i fotografka Louise Boyd, która wydała w 1937 r. w Nowym Jorku książkę ze zdjęciami i opisami Polesia. Reporterka opisuje zapomniany projekt stworzenia Flotylli Pińskiej, bada fenomen niezwykłej popularności ruchów neoprotestanckich na Polesiu, przedstawia kondycję języka białoruskiego, który w ostatnich dekadach stał się językiem tamtejszej opozycji demokratycznej.

Książka kandyduje także do nagrody głównej w tegorocznej edycji „Angelusa”.

Małgorzata Szejnert (ur.1936) wybitna polska reporterka, związana m.in. z „Gazetą Wyborczą”, w której przez wiele lat kierowała działem reportażu. Jest autorką lub współautorką jedenastu książek. Najbardziej znane z nich to: Czarny ogród (2007), Wyspa klucz (2010) oraz Śród żywych duchów(1990 i 2012). Wielokrotnie nominowana do najważniejszych nagród literackich, otrzymała Nagrodę Mediów Publicznych Cogito (2008) oraz Nagrodę Osobną przyznawaną przez kapitułę Nagrody Literackiej Gdynia (2010).

Nagroda Miesięcznika „Odra” przyznawana jest od pół wieku. Jej laureatami, oprócz m.in. Hanny Krall i Ryszarda Kapuścińskiego, byli w ostatnich latach: Jerzy Pomianowski, Zygmunt Bauman, Janusz Tazbir, Jerzy Pilch, Józef Hen. Wrocławski miesięcznik świętuje w tym roku 55-lecie swojego istnienia.