Biblioteka Siedemsetlecia

20 kwietnia w Muzeum Lubelskim odbędzie się promocja dwóch pierwszych tomów, wydawanej przez Wschodnią Fundację Kultury Akcent i Warsztaty Kultury, serii  Biblioteka Siedemsetlecia z udziałem autorów. Gościem specjalnym będzie mieszkający w Nowym Jorku wybitny ukraiński pisarz Wasyl Machno.

Inicjatorzy przedsięwzięcia pragną Biblioteką Siedemsetlecia  upamiętnić 700. rocznicę nadania Lublinowi praw miejskich. W serii będą wydawane książki ukazujące historyczne i współczesne znaczenie Lublina, jego kultury i wielonarodowych tradycji.

Jako pierwsza zostało opublikowane uzupełnione wydanie antologii Pięć wieków poezji o Lublinie, które opracował poeta, redaktor „Akcentu”Waldemar Michalski . Antologia jest prezentacją 250 najciekawszych i najbardziej wartościowych wierszy poświęconych Lublinowi , napisanych przez 150 autorów – od Kochanowskiego po najmłodszych poetów współczesnych. Nie tylko polskich ale także pochodzących m.in. z Izraela, Niemiec, Ukrainy, USA i Węgier. Wybór tekstów poprzedza obszerny wstęp (także w wersji angielskiej), który jest omówieniem literackiego wizerunku miasta w historycznym kontekście.

machnoDrugą książką w serii jest zbiór opowiadań, Wasyla Machno Listy i powietrze. Świetne opowiadania wybitnego pisarza ukraińskiego mieszkającego w Nowym Jorku ukazujące skomplikowane relacje międzyludzkie związane z zawieszeniem bohaterów w przestrzeni międzykulturowej. Ich bohaterami są zarówno mieszkańców zachodniej Ukrainy (niegdyś wschodnich terenów Rzeczypospolitej), jak i środowisk emigracyjnych w dzisiejszej Ameryce. Spotykamy w tych utworach Ukraińców, Polaków, Żydów, Cyganów, ale problemy, przed którymi stają bohaterowie, mają charakter uniwersalny – osamotnienie, nieumiejętność ocalenia własnego systemu wartości wobec obcych wpływów kulturowych i zagrożeń niesionych przez skomplikowaną historię XX wieku. Zbiór Listy i powietrze znalazł się na liście książek kandydujących do nagrody głównej w tegorocznej edycji „Angelusa”.

W przyszłości  w ramach serii ukażą się:

Łukasz Marcińczak, Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie

Bogusław Wróblewski, Lublin – miasto poetów. Antologia

Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza, Ballada lubelska Józefa Łobodowskiego – edycja wspólna dwóch poematów

Wybór wierszy współczesnych poetów lubelskich w tłumaczeniach na języki obce.