Publikacja o Tadeuszu Peiperze nagrodzona

Wczoraj, podczas inauguracji XXII Wrocławskich Targów Książki Naukowej  na Politechnice Wrocławskiej. ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniej wydaną pracę naukową. Nagrodę główną otrzymała  publikacja Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie.

Publikacja Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie pod redakcją Piotra Rypsona towarzyszyła wystawie prezentowanej w zeszłym roku w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Real Academia de Bellas Artes de San Fernando w Madrycie.  Centralną postacią wystawy, przygotowanej przez Piotra Rypsona, Monikę Poliwkę i Juana Manuela Boneta, jest poeta, krytyk i teoretyk sztuki Tadeusz Peiper, główny ideolog i współtwórca międzywojennej I Awangardy poetyckiej. Prezentowano nie tylko historię życia i działalności Tadeusza  Peipera ale też kontekst kulturowy tej niezwykłej artystycznej biografii. Prześledzić można było  historię awangardy okresu międzywojennego, której początki datuje się na okres paryski i madrycki w życiu Peipera, przypadający na lata I Wojny Światowej. Wówczas napłynęło tam wielu artystów zarówno z Europy jak i Ameryki Południowej. Niektórzy z nich stworzyli awangardową grupę skupioną wokół czasopisma „Ultra”. Dzięki tym kontaktom, Peiper gdy powrócił do Polski po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, miał już gotową koncepcję nowej sztuki.

Na wystawie, w poszczególnych „tematycznych” salach można było obejrzeć między innymi Kraków z końca XIX w., kolorowy, kosmopolityczny Madryt z pracami awangardowych artystów. Numery ważnego dla polskiej poezji periodyku „Zwrotnica” , wczesne prace Strzemińskiego, Stażewskiego i Katarzyny Kobro.

Ekspozycję przygotowano wspólnie z hiszpańskim środowiskiem kulturalnym, w którym niegdyś działał Peiper.

 

Nagrodzona publikacja to zbiór artykułów znawców dzieła i biografii Tadeusza Peipera oraz badaczy europejskich ruchów awangardowych pierwszych dziesięcioleci XX wieku, który został uzupełniony katalogiem prac polskiego artysty.

Książka ukazała się nakładem Muzeum Narodowego w Warszawie. Jury wybrało zwycięzcę spośród 48 książek zgłoszonych do konkursu przez 18 wydawnictw. Publikacje były oceniane pod względem adekwatnej do treści szaty edytorskiej, układu typograficznego, ilustracji i okładki. Nagrodą główną jest Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.