Odsłanianie NRD

Pragniemy zwrócić uwagę na ciekawą serię książek poświęconych Niemieckiej Republice Demokratycznej publikowaną już od kilku lat przez wrocławską Oficynę Wydawniczą Atut.

W ramach serii ukazują się prace naukowe: historyczne, socjologiczne, dotyczące historii kultury czy też historii literatury. Do tej ostatniej kategorii należy najnowsza pozycja z serii. Praca badaczki związanej z Uniwersytetem Warszawskim Magdaleny Latkowskiej Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi”? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989

W powszechnym obiegu panuje przekonanie, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona. Obraz, który się wyłania po analizie wielu różnorodnych źródeł – dokumentów, publikacji, wspomnień, wywiadów, notatek itd. – pokazuje zależności i niuanse stawiające środowisko pisarzy NRD w trochę innym świetle.

Autorka książki nie zajmuje się czystą rekonstrukcją faktów historycznych ani tym bardziej analizą utworów literackich. Za cel obrała sobie nie tylko i nie w pierwszej kolejności opis, lecz przede wszystkim rekonstrukcję i interpretację rzeczywistości: odtworzenie działań i postaw pisarzy jako ważnej części elity opiniotwórczej w NRD w kontekście postępowania władzy i reakcji społeczeństwa na tle i wobec wydarzeń politycznych, na podstawie ich wypowiedzi publicznych i – w mniejszym stopniu – tworzonej przez nich fikcji literackiej.

Więcej o serii tutaj.