Miesiąc Lwowski – literatura

Już w najbliższy piątek  we Wrocławiu rozpocznie się Miesiąc Lwowski – artystyczne wydarzenie w ramach którego do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie prawie 300 ukraińskich poetów, pisarzy, reżyserów, intelektualistów oraz przedstawicieli innych dziedzin sztuki. Warto podkreślić,  że Lwów pod koniec 2015 r. został włączony do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Literatury UNESCO. 

Przez cały kwiecień Klubokawiarnię Lwowską Pod Klepsydrą odwiedzać będą najwybitniejsi przedstawiciele ukraińskiej literatury, zarówno młodzi pisarze i poeci, jak i ci o dorobku międzynarodowym, jak Jurij Andruchowycz, Andrij Bondar, Sofija Andruchowycz, Jurij Izdryk. Wydarzenia 2013-2015 r. mocno odznaczyły się w ukraińskiej literaturze. Wielu pisarzy wzięło wówczas na siebie rolę ambasadorów sprawy ukraińskiej za granicą.

W ramach programu literackiego czeka nas pierwsza publiczna prezentacja antologii poezjiListy z Ukrainy. Antologia (w języku polskim i angielskim), przygotowywana specjalnie z myślą o Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, to kompleksowy ogląd najnowszej poezji ukraińskiej, tworzonej i publikowanej w czasie przełomowych zmian społecznych na Ukrainie. Jako datę graniczną zbioru przyjęliśmy 30 listopada 2013 r. – dzień, w którym siły Berkutu stosując nieuzasadnione środki siłowe, brutalnie rozpędziły pokojowy protest na Majdanie Nezależnosti (Placu Niepodległości) w Kijowie. Wydarzenia 30/11 doprowadziły do dynamicznego umasowienia ruchu społecznego i przeistoczyły protest w prawdziwą ogólnoukraińską Rewolucję Godności. W antologii znajdą się przekłady wierszy ponad pięćdziesięciu współczesnych poetów ukraińskich. Będą swoistą odpowiedzią na tomik Jurija Andruchowycza Listy na Ukrainę – listy pisane z Moskwy do mitycznego ukraińskiego przyjaciela i pełne marzeń o wolnej Ukrainie. Prezentacja antologii odbędzie się podczas Nocy ukraińskiej poezji i muzyki NON STOP  – maratonu literacko-muzyczny zaczerpnięty z lwowskiego formatu nocnych czytań zainicjowanych przez pisarza i tłumacza Jurka Pokalczuka.

Z myślą o polskich odbiorcach spotkania prowadzone będą przy zastosowaniu przekładu symultanicznego.

KLUBOKAWIARNIA LWOWSKA POD KLEPSYDRĄ / Klub Proza, Przejście Garncarskie 2, Wrocław / Wstęp wolny

JURIJ ANDRUCHOWYCZ / spotkanie literackie
2.04.2016 / sobota / godz. 18.00 / Wstęp wolny

BOHDAN ZADURA / prezentacja antologii poezji Listy z Ukrainy / spotkanie literackie
3.04.2016 / niedziela / godz. 18.00 / Wstęp wolny

IRENA KARPA /  spotkanie literackie
6.04.2016 / środa / godz. 18.00 / Wstęp wolny

IWAN BAJDAK / spotkanie literackie
9.04.2016 / sobota / godz. 18.00 / Wstęp wolny

WIRA BALDYNIUK / wykład
14.04.2016 / czwartek / godz. 18.00 / Wstęp wolny

JURIJ IZDRYK I JEWHENIJA NESTOROWYCZ / prezentacja multimedialnego projektu SUMMA
16.04.2016 / sobota / godz. 18.00 / Wstęp wolny

JURIJ IZDRYK / wykład
17.04.2016 / niedziela / godz. 18.00 / Wstęp wolny

ART STUDIO AGRAFKA / warsztaty
21.04.2016 / czwartek / godz. 18.00 / Wstęp wolny

OLEKSANDER FRAZE-FRAZENKO / Prezentacja filmu o nowojorskich prekursorach ukraińskiego modernizmu
22.04.2016 / piątek / godz. 18.00 / Wstęp wolny

NOC UKRAIŃSKIEJ POEZJI I MUZYKI NON STOP/ performans poetycko – muzyczny
22.04.2016 / piątek / godz. 22.00 / Wstęp wolny

DMYTRO ANTONIUK / rozmowa/ Aktualny stan polskich zabytków architektury na Ukrainie
25.04.2016 / poniedziałek / godz. 18.00 / Wstęp wolny

DMYTRO ANTONIUK / rozmowa/ Strefa czarnobylska – turystyczna mekka Ukrainy
26.04.2016 / wtorek / godz. 18.00 / Wstęp wolny

ZIEMOWIT SZCZEREK / spotkanie literackie
27.04.2016 / środa / godz. 18.00 / Wstęp wolny

ANDRIJ BONDAR / literackie spotkanie
29.04.2016 / piątek / godz. 18.00 / Wstęp wolny

SOFIJA ANDRUCHOWYCZ / literackie spotkanie
30.04.2016 / sobota/ godz. 18.00 / Wstęp wolny