Jerzy Giedroyc i jego dzieło

Wystawę „Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki Kultury″ będzie można od poniedziałku oglądać w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

W tym roku mija 70. rocznica powołania do życia Instytutu Literackiego a także 110 rocznica urodzin jego twórcy.

Instytut Literacki powstał z inicjatywy Giedroycia wiosną 1946 r. w Rzymie przy 2. Korpusie Polskim, a w 1947 r. został przeniesiony do Maisons-Laffitte pod Paryżem. Od 1947 roku Instytut wydawał miesięcznik „Kultura″, od lat 60 kwartalnik „Zeszyty Historyczne″.  Przez ponad pół wieku istnienia wydawnictwa ukazało się m.in. ponad 630 numerów „Kultury″, ponad 500 tomów Biblioteki „Kultury″ oraz ponad 130 numery „Zeszytów Historycznych″.

Wystawa składa się z ponad 20 plansz. Skupia się przede wszystkim na serii wydawniczej Biblioteka „Kultury″. Pierwsze tomy ukazały się z początkiem 1953 roku, należały do nich m.in.: Trans-Atlantyk Gombrowicza, 1984 George Orwella i Zniewolony umysł Czesława Miłosza.

W Bibliotece „Kultury″ były wydane dzieła pisarzy zarówno krajowych, zza żelaznej kurtyny tj. polskich, rosyjskich, ukraińskich, jugosłowiańskich, jak również zachodnich. Publikowano prace politologiczne, socjologiczne, historyczne  ale przede wszystkim literaturę piękną w tym min. premierowe wydania  utworów Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Józefa Mackiewicza.
Źródło: Instytut Ksiązki