Zgłoszenia do „Angelusa” – ostatnie dni

Przypominamy, że tylko do końca lutego można zgłaszać książki do 11 edycji Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS

Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS jest najważniejszą nagrodą w dziedzinie prozy dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej. Nagroda, którą stanowią statuetka ANGELUS autorstwa Ewy Rossano i czek na kwotę 150 tys. zł, przyznawana jest za najlepszą książkę opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim. Wręczana zostanie w październiku podczas uroczystej gali we Wrocławiu.

Przypominamy, że to wydawnictwa zgłaszają dzieła autorów żyjących, pochodzących z 21 krajów: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry. Każdy wydawca ma prawo zgłosić jedną książkę autora zagranicznego i jedną autora polskiego.

Do tegorocznej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy
1 stycznia a 31 grudnia 2015 r.

Termin nadsyłania książek, 10 egzemplarzy, upływa 29 lutego 2016 r.  Do książek należy dołączyć również pisemne  zgłoszenie zawierające:

– imię i nazwisko autora książki
– tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
– nazwę i dane kontaktowe zgłaszającego książki do konkursu

Książki należy wysłać na adres biura nagrody:

 

Urząd Miejski Wrocławia 

Wydział Kultury

ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 308

50-032 Wrocław