Wrocławski Program Wydawniczy – wsparcie dla wydawców

Rusza nabór wniosków do Wrocławskiego Programu Wydawniczego, który jest skierowany do wydawców książek i czasopism. Miasto zamierza wesprzeć finansowo publikacje związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. W budżecie jest ponad 500 tys. zł.

Celem Wrocławskiego Programu wydawniczego jest promocja wartościowej literatury, skupiającej się bardziej na walorach artystycznych i merytorycznych niż potencjale komercyjnym, a także wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym.

Program jest skierowany do wydawców. Przewiduje wspieranie twórczości i autorów związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem – rozumianym również szerzej, jako część Europy Wschodniej.

W wyniku prac Komisji konkursowej wybrane zostaną książki i czasopisma, które Biuro Festiwalowe Impart 2016 wesprze finansowo w formie współwydania. Wrocławski Program wydawniczy jest częścią programu literackiego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Nabór wniosków do Programu jest przeprowadzany raz w roku. Jeżeli środki przeznaczone na Program nie zostaną w pełni wykorzystane, możliwe jest przeprowadzenie drugiego naboru.

Nabór wniosków do Programu: od 11.02.2016 do 11.03.2016, godz. 16:00.

Rozstrzygnięcie prac Komisji konkursowej nastąpi do 22.04.2016 (w szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony o 20 dni).

Ogłoszenie wyników: do 7 dni od rozstrzygnięcia prac Komisji (planowany termin – koniec kwietnia 2016).

Podpisywanie umów koedycyjnych: do 45 dni od otrzymania przez Wydawcę zawiadomienia o rozstrzygnięciu edycji Programu.

Wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w siedzibie Biura Festiwalowego Impart 2016 we Wrocławiu, 53-681, ul. Komuny Paryskiej 39-41.

Wszelkich informacji o Wrocławskim Programie Wydawniczym udziela Magda Brumirska, Specjalista ds. Wrocławskiego Programu Wydawniczego (nr tel. 799 040 711, e-mail: magda.brumirska@impart.art.pl.