Nie żyje Karl Dedecius

W wieku 95 lat zmarł Karl Dedecius, urodzony w Łodzi  wybitny tłumacz i popularyzator literatury polskiej w Niemczech. Przez ponad 60 lat przekładał klasyków polskiej poezji na język niemiecki, wydał wiele prac teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa krajów słowiańskich i teorii tłumaczenia. 

Urodził się w 1921 roku w Łodzi w rodzinie Niemców, którzy przybyli do Polski z czeskich Sudetów i Szwabii. Skończył łódzkie Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego. W czasie II wojny światowej został wcielony do Wehrmachtu. Latem 1942 znajdował się na froncie wschodnim pod Stalingradem. Trafił do sowieckiej niewoli, gdzie nauczył się rosyjskiego. Po wyjściu z niewoli zamieszkał w Weimarze, w ówczesnej NRD. W 1952 wyemigrował do RFN. Przez ponad 20 lat pracował jako agent ubezpieczeniowy we frankfurckim towarzystwie ubezpieczeniowym Allianz. Wówczas hobbystycznie zaczął zajmować się tłumaczeniem.

Dedecius przełożył na język niemiecki ponad trzy tysiące wierszy około trzystu polskich autorów z różnych epok. Pod jego redakcję ukazały się min. 50-tomowa seria Polnische Bibliothek obejmująca literaturę polską od średniowiecza po współczesność i 7 tomowa Panorama literatury polskiej XX wieku. Karl Dedecius był założycielem  i pierwszym dyrektorem powstałego w 1980 roku  Instytutu Niemiecko-Polskiego w Darmstadt

Przyjaźnił się i korespondował z największymi polskimi poetami Tadeuszem Różewiczem, Zbigniewem Herbertem I Czesławem Miłoszem.