Polacy i Niemcy o II Wojnie Światowej

II Wojna Światowa to w stosunkach polsko- niemieckich temat nadal gorący. Ewolucja jej obrazu po obu stronach Odry jest tematem wydanej nakładem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku publikacji Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945–2015).

Książka to owoc badań przeprowadzonych w ramach projektu pod tym samym tytułem poznańskich naukowców, do którego zaproszono także niemieckich badaczy pamięci kulturowej.

Obraz II Wojny Światowej ewoluował przez ostatnie siedemdziesiąt lat w obu krajach, podlegając wpływom różnych czynników, w tym także zmian politycznych. Tym, co jednak najbardziej interesuje autorów tego zbioru esejów, jest ewolucja obrazu drugiej wojny światowej w kulturze w ostatnim dwudziestopięcioleciu.

Pytanie o zmiany obrazu wojny w polskiej i niemieckiej kulturze postawiono w odniesieniu do trzech nośników pamięci, które autorom poszczególnych esejów wydają się szczególnie ważne: literatury, filmu i muzeów.

Publikację otwierają eseje Jerzego Kałążnego o drugiej wojnie światowej w literaturze niemieckiej ostatniego dwudziestolecia i Dominiki Gortych w literaturze polskiej. Thomas Thimeyer omawia wyniki badań dotyczących tego, w jaki sposób niemieckie muzea przypominają dziś o drugiej wojnie, a Bartosz Korzeniowski porusza ten temat na przykładach rodzimych instytucji. Kwestie prezentowania II wojny światowej w niemieckiej kinematografii w latach 1946–2015 opisuje Eckhard Pabst, a Amelia Korzeniewska analizuje to zjawisko w polskim filmie fabularnym po roku 1989.

Książka lokuje się w nurcie badań eksplorujących w perspektywie porównawczej zjawiska występujące we współczesnej kulturze polskiej i niemieckiej. Autorzy podjęli ważny temat, wzbogacając tym samym refleksję nad polsko-niemieckimi relacjami w zakresie pamięci zbiorowej, napisali tom zwarty i syntetyczny, niosący wiele szczegółowych informacji, ale też mający ambicję syntezy wybranych aspektów polskiej i niemieckiej pamięci kulturowej ostatnich dekad. Jest to praca pożyteczna i stymulująca – skłania do dyskusji, stanowi źródło inspiracji i nowych pytań badawczych. – pisze dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski

Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945–2015)
pod red. Jerzego Kałążnego, Amelii Korzeniewskiej, Bartosza Korzeniowskiego
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku