Obowiązkowy „Kapitał społeczny”

Znak publikuje pierwszą w naszej literaturze tak głęboką analizę kapitału społecznego. Książka Piotra Sztompki „Kapitał społeczny” to lektura obowiązkowa nie tylko dla znawców tematu ale dla wszystkich zainteresowanych współczesnością. Nadto, to rzecz świetnie napisana.

Polski socjolog światowej sławy stawia tezę: „Klucz do dobrobytu i szczęścia społeczeństwa leży w pozytywnych relacjach społecznych, w dobrej przestrzeni międzyludzkiej i gęstej przestrzeni moralnej”.

Autor udowadnia, że zarówno wzrost gospodarczy, jak i skuteczność polityki zależą w dużej mierze od stanu relacji międzyludzkich, zwłaszcza moralnych, takich jak: zaufanie, lojalność, wzajemność, solidarność, szacunek i sprawiedliwość. Tak rozumiany kapitał moralny to ciągle najsłabsze ogniwo naszego rozwoju. Odbudowa kapitału moralnego przez rozumne organizowanie i doskonalenie przestrzeni międzyludzkiej to pilne zadanie na najbliższą przyszłość.

Kapitał społeczny to lektura obowiązkowa dla polityków, publicystów i odpowiedzialnych obywateli, którzy nie chcą być tylko pasażerami na gapę, ale aktywnymi twórcami naszej państwowej wspólnoty.