Nagrody “Magazynu Literackiego Książki”

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przyznała swoje doroczne Nagrody za Książki Roku. Nagrodzone tytuły to: Mała zagłada Anny Janko (Wydawnictwo Literackie), Turniej cieni Elżbiety Cherezińskiej (Zysk i S-ka), Pływak Joakima Zandera (Sonia Draga), Miłosz w Krakowie Agnieszki Kosińskiej (Znak) oraz 966. Chrzest Polski Krzysztofa Ożoga (Biały Kruk). 

Co miesiąc zespół redakcyjny pod przewodnictwem Krzysztofa Masłonia wybiera cztery tytuły, które zasługują na szczególną uwagę czytelnika ze względu na swoje wartości poznawcze, literackie czy artystyczne. Wyróżnione pozycje otrzymują tytuł KSIĄŻKI MIESIĄCA. W ten sposób przez cały rok powstaje lista 48 tytułów. Spośród KSIĄŻEK MIESIĄCA zostaje wybranych pięć najważniejszych tytułów, które otrzymują tytuł KSIĄŻEK ROKU.
Wśród wyróżnionych autorów są m.in.: Elżbieta Cherezińska, Wacław Cholewiński, Janusz Drzewucki, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Anna Janko, Grzegorz Kalinowski, Agnieszka Kosińska, prof. Ryszard Markiewicz, Jacek Moskwa, Kazimierz Orłoś, Marta Orzeszyna, prof. Maria Poprzęcka, Maciej Sadowski, Agata Tuszyńska, Mariusz Urbanek i Piotr Zychowicz.
Nagrodzeni zostali również tłumacze książek – Dariusza Guzika, Jerzego Kozłowskiego, Rafała Lisowskiego, Wojciecha Łygasia, Jakuba Małeckiego, Krzysztofa Skoniecznego i Krzysztofa Żaboklickiego.
Ponadto dwiema Nagrodami Specjalnymi wyróżniono: Lwów. Dzieje miasta Ryszarda Jana Czarnowskiego i Eugeniusza Wojdeckiego (Jedność) oraz  Historię książki Rodericka Cave’a i Sary Ayad (Arkady).
Po raz pierwszy przyznano nagrodę Audiobook Roku 2015 – otrzymała jąDiuna Franka Herberta (Rebis i Audioteka.pl).
Wydawnictwo Bellona zdobyło tytuł Wydawcy Roku 2015, W poprzednich latach tytuł ten przyznano: Prószyński Media (2014), Burda Książki (2013), Wydawnictwu Sonia Draga (2012), Wydawnictwu Arkady (2011), Wydawnictwu Zysk i S-ka (2010), Domowi Wydawniczemu Rebis (2009), Wydawnictwu Literackiemu (2008), Wydawnictwom Szkolnym i Pedagogicznym (2007), Wydawnictwu Naukowemu PWN i Grupie Wydawniczej PWN (2006) oraz Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu Znak (2005).

Ks. Roman Szpakowski otrzymał tytuł Człowieka Roku 2015.

„Magazyn Literacki KSIĄŻKI” ukazuje się od 1992 roku, jest miesięcznikiem o zasięgu ogólnopolskim poświęconym zagadnieniom rynku wydawniczo-księgarskiego, adresowanym do wydawców, księgarzy, bibliotekarzy oraz szerokiego grona osób zainteresowanych tą tematyką.