Przygody Gombrowicza

Klementyna Suchanow autorka ciekawych „Argentyńskich przygód Gombrowicza” (WL) pracuje obecnie nad biografią pisarza dla Czarnego. My przypominamy jej opowieść o Gombrowiczu, która miała do tej pory już dwa wydania. 

„Argentyńskie przygody Gombrowicza” to oryginalne, niezwykle interesujące studium obecności pisarza w życiu literackim i kulturze Argentyny, jest analizą przenikania elementów kultury latynoskiej do twórczości autora Trans-Atlantyku. Książka powstała prawie w całości w oparciu o nieznane źródła, odnalezione przez autorkę w Argentynie, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

Czytelnik po raz pierwszy w sposób tak szczegółowy i systematyczny będzie mógł zapoznać się z argentyńskim okresem biografii Gombrowicza, z literacką aktywnością pisarza publikującego po hiszpańsku w tamtejszych gazetach, z jego uczestnictwem w miejscowym życiu literackim i z relacjami z odległą Polską. W rezultacie ten długi, na pozór bardzo dobrze znany, dwudziestoczteroletni argentyński okres życia i twórczości pisarza uzyskuje za sprawą tej książki swe najpełniejsze z dotychczasowych, odkrywcze monograficzne opracowanie.

Autorka mówiła w jednym z wywiadów jak powstała książka: „Najpierw pisałam pracę doktorską, nie miałam wówczas ambicji wydania książki. Z początku jej temat był nieco inny, jednak podczas pobytu w Argentynie zaczęły się dziać ciekawe rzeczy: a to kogoś spotkałam, a to coś usłyszałam, coś odnalazłam. Nagle praca zaczynała skręcać w kierunku biograficznym i zdecydowałam się na biografię: osoby, które poznałam, powoli odchodziły, a z nimi ich wspomnienia. Uznałam, że nie mogę tego zmarnować. Doktorat nieco przerobiłam, wykreślając z niego część o Virgilio Piñerze, kubańskim przyjacielu Witolda (jemu po latach poświęciłam „Królową Karaibów” ) i tak powstały Argentyńskie przygody…”.

Klementyna Suchanow – autorka książek „Argentyńskie przygody Gombrowicza” (WL 2005) i „Królowa Karaibów” (WAB 2013) oraz powstającej właśnie biografii Witolda Gombrowicza (Czarne).