Dzieje dwóch rodzin

Z przyjemnością anonsujemy najnowszą książkę Kazimierza Orłosia „Dzieje dwóch rodzin”. która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa Literackiego.

„Dzieje dwóch rodzin” to bogato ilustrowana saga o rodach Mackiewiczów i Orłosiów. Pojawiają się tu nie tylko członkowie rodziny pisarza, ale też  znane postacie historyczne i publiczne (Iwaszkiewiczowie, E. Małaczewski, Rydel, Wyspiański, Mehoffer, Józef i Stanisław Cat Mackiewiczowie, J. Korczak), historie obyczajowe, wypadki historyczne i przygody pisarskie.

Opowieść Kazimierza Orłosia opiera się głównie na wspomnieniach jego ojca Henryka Orłosia, który spędził swoją młodość na terenach dzisiejszej Ukrainy i matki Seweryny Orłosiowej z Mackiewiczów, która wywodzi się z ziem litewskich. Opowieści rodziców są oszczędnie  komentowane i uzupełniane przez K. Orłosia również wplata on w tok dawnych wspomnień rezultaty z podróży sentymentalnej po miejscach rodzinnych na Ukrainie z 2010 roku.

Mój dom rodzinny – jak teraz o nim myślę – był domem wyjątkowym: ani z okresu dzieciństwa, ani z późniejszych lat, nie pamiętam podniesionych głosów Rodziców, kłótni, ostrzejszych słów. Pamiętam oboje uśmiechniętych, w dobrych nastrojach, optymistycznie nastawionych do życia. A przecież należeli do pokolenia, które przeżyło dwie wojny światowe, rewolucję bolszewicką, 39 rok, okupację niemiecką. Powstanie warszawskie w 44. A potem jeszcze wszystkie absurdy czasów PRL – pisze we wstępie do książki autor.