2. Edycja Poznańskiej Nagrody Literackiej

Można już zgłaszać kandydatów do Poznańskiej Nagrody Literackiej, ufundowanej przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

1) za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza),

2) za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda-Stypendium im Stanisława Barańczaka).
Laureaci otrzymają dyplom Poznańskiej Nagrody Literackiej, a także nagrodę pieniężną w wysokości 60 000 zł (Nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz 40 000 zł (Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka).
Do zgłaszania kandydatów do Nagrody upoważnieni są członkowie Kapituły, środowiska naukowe, instytucje kulturalne, władze samorządowe, organizacje pozarządowe, wydawnictwa oraz media patronujące Nagrodzie.
Termin zgłaszania kandydatur upływa 15 marca 2016 r. Zgłoszenie winno zawierać: dane personalne kandydata, opis jego dokonań twórczych oraz książki jego autorstwa wydane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania Nagrody (2013, 2014, 2015).
W kwietniu 2016 roku jury pod – obradujące pod przewodnictwem prof. Piotra Śliwińskiego – ogłosi nazwisko laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz nazwiska pisarzy nominowanych do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi w pierwszej połowie maja 2016 r.
Ewentualne pytania prosimy kierować do sekretarza Kapituły, dra Marcina Jaworskiego (marcin.jaworski@amu.edu.pl).

Zgłoszenia i książki należy wysłać na adres:
Centrum Kultury Zamek
Zespół ds. Literatury
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań