Wokół Juliusza Żuławskiego

Tylko do dwudziestego grudnia tego roku będzie jeszcze trwała w warszawskim Muzeum Literatury wystawa „Wiatrem rozrzucone… Wokół Juliusza Żuławskiego”. 

W roku 2015 Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zakupiło kolejną część kolekcji Juliusza Żuławskiego, na którą składa się archiwum rękopiśmienne pisarza (poezje, proza, sztuki, szkice, tłumaczenia, projekt czasopisma „Europa”, korespondencja i dokumenty z lat 1923-1992), a także książki odziedziczone po ojcu Jerzym Żuławskim, wydane w latach 1832-1933. To wyjątkowa kolekcja, niemająca odpowiednika w polskich zbiorach rodzin artystycznych XX wieku, a dająca obraz paropokoleniowej sagi rodzinnej, gdzie każda z postaci jest ważna i znacząca.

Eksponaty – rękopisy, książki, fotografie i pamiątki rodzinne, które pokazujemy, mają swoją własną, niezwykłą historię, która zasługuje na to, żeby ją przypomnieć. Na wystawie przybliżamy sylwetkę Juliusza Żuławskiego, jego ojca Jerzego i braci: Marka i Wawrzyńca – ludzi polskiej kultury, których wyróżniały takie cechy charakteru jak odwaga, prawość, dobroć czy wierność swoim ideałom oraz ich dwie największe pasje: literaturę i góry.