Odwaga i strach

Gorąco polecamy   książkę Oli Hnatiuk „Odwaga i strach”, nagrodzoną w październiku Warszawską Premierą Literacką. Wydana wcześniej wersja ukraińska została nagrodzona we wrześniu podczas Lwowskiego Forum Wydawców nagrodą Grand Prix Forum. Polska edycja książki ukazała się nakładem Kolegium Europy Wschodniej.

Odwaga i strach to opowieść o okupowanym Lwowie. Autorka ukazuje ją  z perspektywy historii osobistych, korzystając z ocalałych  pamiętnikow, wspomnień, listów, a także zeznań. To opowieść o ludzkich losach, a zarazem o historii polskiej, ukraińskiej i żydowskiej inteligencji, o skomplikowanych relacjach między jej przedstawicielami, o różnych przejawach solidarności i wrogości, u których podstaw leżały odwaga i strach.

Jest to historia Lwowa, Polaków, Ukraińców i Żydów, opowiedziana w niezwykły sposób. Piękne i ciemne strony historii narodowych, heroiczne chwile i potworna tragedia wojny, etnicznych czystek, Holocaustu zyskują tu ludzki wymiar, by przemawiać tym mocniej i bardziej boleśnie. Nie jest to kolejna opowieść o tolerancji, nostalgiczny portret minionych czasów ani celebrowanie tragizmu utraty. To przekonujące studium pluralizmu, znajdującego odzwierciedlenie w konkretnych uczynkach, w konkretnym mieście, wśród przyjaciół, w rodzinie czy choćby własnym umyśle.

To książka napisana na literackim poziomie najlepszych wspomnień, a zarazem traktująca źródła z równym krytycyzmem, jak czynią to monografie naukowe – pisze o książce Oli Hnatiuk amerykański historyk,  Timothy Snyder

Ola (Aleksandra) Hnatiuk (ur. 1961) – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Slawistyki PAN, profesor nadzwyczajny w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, aktywna tłumaczka i popularyzatorka literatury ukraińskiej w Polsce. W latach 2006–2010 radca Ambasady RP w Kijowie. Jest min autorką monografii Ukrain’ska duchovna barokkowa pisnja (Kijów 1994), opracowania podań i legend Wiedźmy, czarty i święci Huculszczyzny (Warszawa 1997), antologii (wraz z Łarysą Szost) Stepowa legenda: antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1830-1930 (Warszawa 2001) oraz antologii literatury współczesnej Rybo-wino-kur: antologia literatury ukraińskiej ostatnich dwudziestu lati (wraz z Katarzyną Kotyńską) zbioru Prolog nie epilog: poezja ukraińska w polskich przekładach (pierwsza połowa XX wieku). Wspólnie z Bogumiłą Berdychowską wydała Bunt Pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi. Jest również autorką wielu esejów i tekstów krytyczno-literackich na łamach m.in.: „Znaku”, „”Kultury”, „Kresów”, „Literatury na świecie oraz wielu czasopism wydawanych na Ukrainie.

Źródło: Kolegium Europy Wschodniej