Księga Henrykowska wpisana na listę UNESCO

Znajdująca się w zbiorach wrocławskiego Muzeum Archidiecezjalnego Księga Henrykowska została wpisana na Listę Pamięć Świata UNESCO. W XIII wiecznej  kronice opactwa cystersów znajduje pierwsze zdanie zapisane w języku polskim.

Księga Henrykowska jest jednym z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa w polskich zbiorach muzealnych. To powstała w drugiej połowie XIII w. kronika opactwa cystersów w Henrykowie na Dolnym Śląsku. Spisana jest po łacinie, jednak zapisano w niej zdanie w języku polskim. Brzmi ono „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”  (Daj, ja popracuję, a ty odpocznij), które w XIII w. wypowiedział Czech do swojej polskiej żony. Usłyszał je niemiecki zakonnik  i zapisał w księdze.

O wpisaniu Księgi Henrykowskiej do prestiżowego rejestru zabytków  poinformował w piątek wieczorem  Na twitterze prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

O wpisanie Księgi Henrykowskiej na Listę Pamięć Świata UNESCO zabiegała archidiecezja wrocławska z inicjatywy prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Wniosek uzasadniono tym, że Księga Henrykowska jest unikatowym w skali światowej źródłem do poznania procesów wymiany kulturowej, które w średniowieczu zdecydowały o kształcie przyszłej Europy.

Lista Pamięć Świata UNESCO to powstały w 1992 r. rejestr zabytków o charakterze dokumentacyjnym – rękopisów, druków czy dokumentów audiowizualnych. Obecnie obejmuje 300 dokumentów. Wśród ich jest dwanaście reprezentujących polskie dziedzictwo m.in. autograf dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus” przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej i rękopisy Fryderyka Chopina znajdujące się w zbiorach Biblioteki Narodowej i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Fot. www.henrykow.eu