Zaproszenia na rejs po Odrze!

Kolegium Europy Wschodniej rozdaje zaproszenia na rejs po Odrze i spotkanie z Uwe Rada, autorem książki „Odra. Życiorys pewnej rzeki”. 

Dla naszych czytelników mamy 3 pojedyncze zaproszenia na rejs. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie: „Przez jakie państwa przepływa Odra?” i wysłać odpowiedź na adres wydawnictwo@kew.org.pl. Trzy najszybsze osoby otrzymają bilety na rejs po Odrze.’

Rejs statkiem połączony z dyskusją odbędzie się w środę 23 września. Statek odpływa z Przystani Kardynalskiej na wyspie Piasek we Wrocławiu o godzinie 17:30. Wejście będzie możliwe od godziny 17:00.

Projekt „Od źródła do ujścia – wokół książki Uwe Rady »Odra. Życiorys pewnej rzeki«” jest realizowany przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu przy finansowym wsparciu Fundacji im. Roberta Boscha w ramach programu „Border Crosser “ i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl spotkań poświęconych Odrze w miastach połączonych nad jej brzegami. Dzięki tym spotkaniom chcielibyśmy włączyć się do debaty na temat lokalnego znaczenia Odry – dla pejzażu kulturowego tych miast oraz jego mieszkańców. Przyczynkiem do dyskusji ma stać się książka Uwe Rady „Odra. Życiorys pewnej rzeki”.
Spotkania odbędą się w miejscach związanych z rzeką (w przypadku Szczecina będzie to Stara Rzeźnia mieszcząca się w zabudowaniach portowych, a w Opolu – w klubokawiarni położonej na odrzańskiej wyspie).

Podczas wrocławskiego spotkania odbywającego się na pokładzie statku, który ruszy w rejs po Odrze, chcielibyśmy zastanowić się wspólnie z zaproszonymi gośćmi nad znaczeniem Odry dla Wrocławia i wrocławian oraz poddać refleksji szanse i zagrożenia związane z rzeką.
Spotkanie poprowadzi Katarzyna Kaczorowska z „Gazety Wrocławskiej”, gośćmi spotkania będą Uwe Rada, autor książki „Odra. Życiorys pewnej rzeki” oraz redaktor naczelny „Gazety Wrocławskiej” Arkadiusz Franas.

 

O książce Uwe Rada „Odra. Życiorys pewnej rzeki”:

Odra jako wschodnia granica Niemiec w drugiej połowie XX wieku stała się symbolem powojennych podziałów Europy. Obecnie nastąpił czas na ponowne jej odkrycie jako nici łączącej ludzi mieszkających nad jej brzegami. Książka Uwe Rady nie jest napisana z perspektywy narodowej – to transgraniczny, historyczny i kulturowy ogląd na tę europejską rzekę. Losy Odry na przestrzeni dziejów sąsiadują tu z polskimi, niemieckimi i czeskimi śladami na jej temat w literaturze oraz reportażami opisującymi życie po obu stronach odrzańskiej granicy. Autor zwraca uwagę na znikome funkcjonowanie Odry w powszechnej  świadomości – swoją książką próbuje ją wpisać na stałe w kulturowy krajobraz regionu. Książkę uzupełniają zdjęcia Inki Schwand ilustrujące współistnienie ludzi i rzeki.

***

Krzysztof Ruchniewicz, Uniwersytet Wrocławski: „Publikacja niemieckiego pisarza i publicysty nie jest typową historią rzeki, jest czymś więcej. Można ją postrzegać jako swego rodzaju hymn pochwalny, próbę przywrócenia do świadomości polskiej i niemieckiej znaczących walorów Odry, nadania jej europejskiego charakteru”.

Bogdan Twardochleb, „Kurier Szczeciński”: „Odra ma wiele wcieleń. Kto widział jej meandry w Czechach, temu trudno uwierzyć w jej ogrom, widoczny z mostów na autostradzie Szczecin–Berlin, pośród odrzańskiej Amazonii, w morskim pejzażu Zalewu Szczecińskiego, w szerokich ramionach trzech cieśnin, którymi uchodzi do Bałtyku. Nanizane na nią wielowiekowe miasta, zamki i ruiny zamków, rzeczne i morskie porty świadczą o tym, że od dawna przyciągała ludzi, wiążących z nią swoje życie. Trudno więc uwierzyć, że jest wciąż rzeką do odkrycia. A jednak…”

 

O Autorze:

Uwe Rada (1963 r.) – niemiecki dziennikarz i publicysta gazety „die tageszeitung”. Mieszka w Berlinie. Zajmuje
się historią kulturową Europy Środkowej i Wschodniej, relacjami polsko-niemieckimi i życiem codziennym na pograniczu. Stypendysta Fundacji Roberta Boscha i Instytutu Goethego. Jest autorem książek dotyczących dziejów kulturowych rzek, między innymi Łaby, Odry i Niemna. W polskim przekładzie do tej pory ukazały się Niemen. Dzieje pewnej europejskiej rzeki (Olsztyn, 2012) oraz Odra. Życiorys pewnej rzeki (Wydawnictwo KEW, 2015).