Pożegnalna książka Grassa

W ostatni piątek do niemieckich księgarń trafiła  ostatnia książka Günthera Grassa, nad którą pisarz pracował niemal do  końca życia.

Podczas promocji książki w Getyndze jej wydawca Gerhard Steidl  ujawnił, że odebrał ostateczną wersję manuskryptu na trzy dni przed śmiercią autora. Urodzony  w Gdańsku  Günther Grass, laureat literackiego Nobla z 1999 roku, zmarł nagle 13 kwietnia 2015 roku w Lubece w wieku 87 lat.

„Vonne Endlichkait” (O skończoności).  jest dziełem pożegnalnym pisarza. Pisarz zdecydował się u schyłku życia na literacki eksperyment. Do krótkich tekstów napisanych prozą dołączył odnoszące się do nich wiersze oraz wykonane ołówkiem rysunki. Ostatnie dzieło  noblisty z roku 1999 jest wprawdzie opowieścią o śmierci i ograniczoności ludzkiego losu, ale to  książka  pogodna. Jak pisze portal Deutsche Welle : Dużo jest w tych kipiących humorem tekstach lekkości starszego człowieka, który stoczył już wszystkie walki, jakie miał do stoczenia. W jednym z opowiadań opisuje nawet wspólną przymiarkę z żoną Ute do ułożenia się w dwóch trumnach.

Grass napisał swój utwór napisał w dialekcie Prus Wschodnich – języku swojego dzieciństwa.

Nowa i ostatnia zarazem książka Grassa ukazała  się w nakładzie 50 tys. egzemplarzy i liczy 176 stron. Jak poinformował wdawca są już chętni do nabycia praw do zagranicznych wydań.