Literatura bez granic

 Literatura bez granic to projekt poświęcony współczesnej polskiej literaturze powstałej poza krajem, który potrwa od października do grudnia w Muzeum Emigracji w Gdyni.

W Gdyni pojawią się Manuela Gretkowska (3 października), Grażyna Plebanek (7 listopada), Łukasz Orbitowski (28 listopada) i Wioletta Grzegorzewska (12 grudnia). Przed każdym spotkaniem Muzeum zaprosi do wybranych filii gdyńskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej na czytanie tekstów zaproszonych gości w aktorskich interpretacjach.

W listopadzie odbędzie się również dyskusja z udziałem uznanych literaturoznawców, Andrzeja Franaszka i Barbary Toruńczyk, podczas której prześledzone będą zmiany w statusie literatury emigracyjnej w XX i na początku XXI wieku. Uczestnicy spotkania zastanowią się, jaka była jej rola, gdy tworzyli ją Witold Gombrowicz i Czesław Miłosz, a jaka jest dziś. Spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy miejsce zamieszkania pisarza zmienia obecnie jego ogląd rzeczywistości i nadaje inną perspektywę, a może tak pojmowana geografia straciła na znaczeniu?

Podczas projektu Literatura bez granic zarówno spotkania z pisarzami, jak i dyskusja będą dostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchową. Wydarzenia będą tłumaczone na Polski język migowy.

Ponadto, w programie zajęcia dla dzieci oraz warsztaty kreatywnego pisania. Zajęcia poprowadzą uczestników od szukania inspiracji przez tworzenie fabuły i bohaterów aż po możliwości dotarcia do czytelnika, takie jak selfpublishing czy publikacja dotowana.

Wszystkie wydarzenia projektu są bezpłatne. Na zajęcia dla dzieci obowiązują wcześniejsze zapisy. Jeszce we wrześniu pojawi się informacja o sposobie rekrutacji na warsztaty kreatywnego pisania.

Szczegółowy program tutaj.

.