Olga Tokarczuk nagrodzona

Olga Tokarczuk  otrzymała Brueckepreis, międzynarodową nagrodę przyznawaną przez Zgorzelec i Goerlitz, miasta leżące po obu stronach Nysy Łużyckiej, które tworzą Miasto Europejskie.

Nagroda przyznawana jest od 1993 roku w dowód uznania za działalność na rzecz demokratycznego rozwoju i porozumienia w Europie. Jak poinformował prezes Towarzystwa Nagrody Brueckepreis Willi Xylander,  pisarka została nagrodzona za to, że swoją twórczością nadała wielonarodowemu i wielokulturowemu Dolnemu Śląskowi, będącemu kulturową zapomnianą przestrzenią, literacki język i nowe intelektualne korzenie.

Pisarska twórczość Olgi Tokarczuk rozszerzyła spojrzenie na nową literaturę w Europie Środkowej i Wschodniej, stając się mocnym środkiem porozumiewania się między przedstawicielami różnych narodów. W swoich powieściach, esejach i krótkich formach literackich Olga Tokarczuk buduje literackie pomosty pomiędzy ludźmi, kulturami i pokoleniami, szczególnie tymi, którzy mieszkają w miejscu, gdzie zbiegają się granice trzech krajów – Niemiec, Polski i Czech. Pisarka spogląda wrażliwym spojrzeniem w przeszłość, także niemiecko-czesko-polską, i podejmuje tematy emocjonalnie obciążone. W ten sposób powstają mosty empatii pomiędzy ludźmi” – oceniło jury.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 4 grudnia 2015 w Goerlitz. Poprzednimi laureatami byli między innymi Jean-Claude Juncker, Tadeusz Mazowiecki, Guenter Grass, Norman Davis i Vitali Kliczko.

Źródło;  polskieradio.pl

Foto: Grzegorz Zygadło/Wikimedia Commons/lic. CC