Spotkanie z Mykołą Riabczukiem

12 czerwca Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej zaprasza do wrocławskiej księgarni „Tajne Komplety” na spotkanie z Mykołą Riabczukiem – ukraińskim intelektualistą, przewodniczącym jury Nagrody Europy Środkowej „Angelus”.

riabczukInspiracją do dyskusji będzie wydana ostatnio na polskim rynku książka „Ukraina. Syndrom postkolonialny”, w której autor koncepcji dwóch Ukrain zawarł swoje eseje z ostatnich lat.Niektóre z nich były publikowane w polskiej prasie. Porusza w nich tematy takie jak ukraińskie rozdarcie między Wschodem a Zachodem, kult OUN i UPA, obciążenie postsowieckim dziedzictwem. Jego analizy są miejscami dla rodaków bezlitosne.
Spotkanie poprowadzi Jędrzej Morawiecki – pisarz i reporter, doktor filologii słowiańskiej i socjologii, autor książki „Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie” oraz współautor książek „Krasnojarsk zero” i „Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach”.

Mykoła Riabczuk (1953 r.) – ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta. Jest autorem książek i artykułów na temat społeczeństwa obywatelskiego, tożsamości narodowej, nacjonalizmu i transformacji postkomunistycznej w byłych republikach radzieckich. W Polsce publikował na łamach „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, „Herito”, „Czasu Kultury”, „Akcentu”, „Dekady Literackiej”, „Kultury Enter”. Do tej pory ukazały się polskie przekłady czterech jego książek: „Od Małorosji do Ukrainy” (2002), „Dwie Ukrainy” (Wydawnictwo KEW, 2004), „Ogród Metternicha” (Wydawnictwo KEW, 2010) i „Ukraina. Syndrom postkolonialny” (Wydawnictwo KEW, 2015). Obecnie jest prezesem ukraińskiego PEN Clubu, współpracownikiem Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. przewodniczy jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca o godzinie 17.00 w Księgarni Tajne Komplety Przejście Garncarskie 2, Wrocław