Konkurs na przekład opowiadania

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłosili konkurs na przekład opowiadania towarzyszący tegorocznej edycji festiwalu. W tym roku oceniane będą przekłady z angielskiego, szwedzkiego, hiszpańskiego i ukraińskiego.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie tłumacze przed debiutem książkowym, nieposiadający w swojej bibliografii indywidualnych przekładów literackich opatrzonych ISBN w wersji papierowej lub elektronicznej (zapis nie dotyczy publikacji technicznych, naukowych i konferencyjnych, pojedynczych tekstów drukowanych w antologiach, czasopismach, publikacji na stronach internetowych).

Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez Biuro Festiwalowe. Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych można otrzymać zwrotnym listem elektronicznym po wysłaniu zgłoszenia (imię, nazwisko tłumacza, oryginalny język przekładu) na adres konkurs@opowiadanie.org

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu na język polski całości utworu.  Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka. Dopuszcza się nadesłanie przez tego samego uczestnika zgłoszeń z więcej niż jednego języka.Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł – I nagroda – 1500 zł, II nagroda – 1000 zł, III nagroda – 500 zł.

Termin nadsyłania prac upływa 26 lipca 2015r. (termin dostarczenia prac organizatorowi). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Patronem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Szczegółowy regulamin tutaj