Dzieła Janusza Korczaka jednak za darmo

Książki Janusza Korczaka trafią do domeny publicznej. Walczyła o to od trzech lat w sądzie z Instytutem Książki „Fundacja Nowoczesna Polska”, udostępniająca bezpłatnie dzieła literackie w Internecie. Instytut Książki wydał w związku z wyrokiem ważny komunikat.

Fundacja Nowoczesna Polska, chciała już od roku 2013 udostępniać bezpłatnie udostępniać dzieła Janusza Korczaka. Sprzeciwiał się temu, dysponujący prawami do nich i czerpiący z tego korzyści Instytut Książki. Fundacja stała na stanowisku, że w roku 2012 minęło 70 lat od śmierci Korczaka i skończył się dla nich okres ochrony praw autorskich. Państwowy Instytut Książki argumentował, że ponieważ nie znamy dokładnej daty śmierci autora ( chociaż wiadomo, że zginął w sierpniu 1942 roku i dlatego w roku 2012 obchodzono w Polsce Rok Janusza Korczaka), to za taki dzień należałoby uznać 9 maja 1946 roku, według zasady jaką stosuje się w przypadkach braku możliwości ustalenia dokładnej daty śmierci ofiar wojny. Gdyby sąd przychylił się do tego stanowiska, pozwoliłby to czerpać Instytutowi korzyści ze sprzedaży licencji aż do końca roku 2016.

Sąd , po trzyletniej batalii, ostatecznie jednak przyznał rację Fundacji. W związku z tym Instytut Książki opublikował wczoraj na swojej stronie następujące oświadczenie:

Informujemy, że w dniu 27 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Lublinie wydał postanowienie, w którym uchylił swój wcześniejszy wyrok z 1954 r. i ustalił nową datę śmierci Janusza Korczaka. W postanowieniu Sąd Rejonowy uznał, że najbardziej prawdopodobną datą śmierci pisarza jest 7 sierpnia 1942 (godzina 24.00), a nie jak przyjmowano dotychczas – dzień 9 maja 1946 r. Instytut Książki nie wniósł apelacji od postanowienia, które uprawomocniło się 13 maja.

Zmiana daty śmierci Janusza Korczaka powoduje szereg konsekwencji prawnych. Między innymi od tej wcześniejszej daty należy liczyć termin ochrony praw autorskich do dzieł Janusza Korczaka. W wyniku postanowienia Sądu w Lublinie należy uznać, że autorskie prawa majątkowe nie będą – jak przyjmowano dotychczas – obowiązywać do dnia 31 grudnia 2016 r., gdyż wygasły już w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zmiana jest szczególnie istotna w kontekście (wciąż obowiązujących) umów licencyjnych dotyczących eksploatacji dzieł pisarza, które Instytut Książki zawarł z polskimi i zagranicznymi podmiotami (głównie z wydawcami).

Instytut Książki skontaktuje się z wszystkimi licencjobiorcami, aby ustalić najbardziej dogodny sposób rozwiązania istniejących umów.