Księga zapomnienia

Wasyl Słapczuk jest na Ukrainie autorem znanym i cenionym, w Polsce niestety jeszcze nie. Niemniej jednak wydawnictwo Wysoki Zamek nadrabia zaległości i zaczyna publikować książki jednego z najwybitniejszych, współczesnych pisarzy ukraińskich „straconego pokolenia”, „które krwią i życiem płaciło za imperialne ambicje komunistycznej Rosji”. 

Za swoje dokonania twórcze został Słapczuk nagrodzony najwyższej rangi Ukraińską Nagrodą Literacką im. T. Szewczenki w 2004 roku.

„Księga zapomnienia”, która niedawno się ukazała, to książka przeciwko wojnie. Wojnie w każdym znaczeniu tego słowa, w każdym jego sensie. Tej, która teraz toczy się na Ukrainie, tej która toczyła się w Afganistanie, tej, którą wszyscy pamiętamy z lekcji historii…

To jest książka przeciwko wojnie, w której z ręki jednego człowieka ginie drugi człowiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek by nie miała miejsca.

Autor, Wasyl Słapczuk, uczestnik wojny w Afganistanie, podejmuje po 30 latach od jej zakończenia próbę rozrachunku. Jego powieść jest pozbawiona opisów walk i heroizmu, to opowieść o rzeczywistości, której sam doświadczał każdego dnia: okrutnej, brudnej, niemożliwej do zrozumienia i pozbawionej logiki. Książka ukazała się w serii SUMA ZNAKÓW.

(Książka została wydana przy wsparciu Fundacji Dobroczynnej  „Fundacja Ihoria Pałyci – Nowy Łuck” w ramach programu  „Kultura i duchowość – największe bogactwo mieszkańców Łucka”).

O wydawnictwie Wysoki Zamek

Wydawnictwo Wysoki Zamek powstało z inicjatywy Jacka Tokarskiego. Historyka, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001). Autora kilku książek i artykułów o Kresach Południowo-Wschodnich. Od czasu do czasu również przewodnika edukacyjnych wyjazdów na Kresy.

Wydawnictwo postawiło sobie za cel wznowienie ośmioksięgu autorstwa Witolda Szolgini „Tamten Lwów” jako niezwykłej skarbnicy wiedzy o Lwowie (www.tamtenlwow.pl).

Zakres tematyczny „Wysokiego Zamku” obejmuje książki i albumy dotyczące przede wszystkim dziejów dawnej Galicji, architektury, historii sztuki, literatury a także  judaika, przewodniki i wznowienia bądź reprinty wartościowych książek kresowych.