Lwowskie mity

Nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie właśnie ukazała się książka Katarzyny Kotyńskiej Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo.

Lwów to miasto, które jest elementem tożsamości różnych narodów.  Każdy z nich stworzył własny mit tego miasta. Książka Katarzyny Kotyńskiej to pierwsza w Polsce monografia obrazu Lwowa w literaturach żydowskiej, ukraińskiej i polskiej. Autorka poprzez analizę powieści powstałych w XX i XXI wieku, między innymi Oksany Zabużko, Jurija Andruchowycza, Kornela Makuszyńskiego i Jana Parandowskiego, opisuje jak kształtowały się poszczególne z tych narracji. W czym są z sobą zgodne a kiedy sprzeczne. Także o tym, że postrzeganie miasta uległo w ostatnich latach pewnej przemianie. Jak pisze Katarzyna Kotyńska:

Wszystko wskazuje na to, że na naszych oczach zaczyna konstytuować się nowy lwowski dyskurs. Do głosu dochodzą – zarówno w dyskusjach tożsamościowych, jak i w literaturze – ludzie, dla których wielonarodowa historia i tradycja są źródłem satysfakcji i natchnienia, ale już nie polem bitwy o wyłączność praw do miasta.

Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo to piąty tom serii Biblioteka Europy Środka. Dotychczas ukazały się: Kompleks słowacki. Eseje Rudolfa Chmela (2014) , Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku Simony Škrabec (2013), Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice autorstwa Emila Brixa, (2012), oraz Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice Csaby Kiss (2009).

Katarzyna Kotyńska, Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2015

Katarzyna Kotyńska jest doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawczynią; pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, a równocześnie w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej poprzednia książka, Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity ukazała się w 2006 roku. Tłumaczka dzieł Jurija Andruchowycza i Oksany Zabużko.: w 2013 roku została laureatką nagrody Angelus za przekład Muzeum porzuconych sekretów.